I Група Слънчице

Педагогически екип:

Старши учител Л. Диманова

Учител Н. Тодорова

Пом. възпитател Илина Роева

 

 

Седмично разпределение на педагогическите ситуации на I гр.

„Слънчице” за 2017 – 2018 г.

Утвърдил
Директор Елена Савова

Педагогически екип:
Ст. учител: Лилия Диманова
Учител: Николета Тодорова

        Понеделник       Вторник                         Сряда                    Четвъртък                        Петък
Сутрин 1. Околен свят 1. Околен свят      1. Български език и литература  1. Математика 1. Български еик и литература
  2. Физическа култура    2. Музика 2. Изобразително изкуство 2. Конструиране и технологии  2. Музика
           
Следобeд     1. Физическа култура 1. Околен свят 1. Изобразително изкуство 1. Български език и литература 1. Физическа култура
           

 

Изработено от StudioWEB.BG