II група Звездичка

Група „Звездичка” към ДГ „Детелина” – град Бургас

 

Педагогическият екип, който се грижи за децата се състои от гл.учител Антонина Начева, ст.учител Таня Иванова и помощник-възпитател Катя Миланова.

Целта, която сме си поставили е да разгърнем потенциала на всяко дете, като обогатяваме неговите знания и  стимулираме интереса му към изкуствата. Водени сме от грижата за опазване и развитие на детската самоценност, осигуряване на условия за духовно и физическо развитие, природосъобразен начин на живот, свобода на избор, инициатива и творчество. Децата се възпитават в дух на толерантност и уважение към другите.

Децата в групата успешно са адаптирани в групата, покриват държавните образователни стандарти на високо ниво, включват се в празниците на детското заведение и с голямо желание показват своите изпълнителски умения.

При осъществяване на образователно-възпитателния процес се ръководим от „Програма за възпитание на детето от 2-7 г.” на Е.Русенова, а учебните помагала са „Приказни пътечки за І група” на издателство Булвест -2000.

 

СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СИТУАЦИИ НА

І I ГРУПА „ЗВЕЗДИЧКА”, ДГ „ДЕТЕЛИНА”-ГР. БУРГАС

Утвърдил:
Директор: Елена Савова

Педагогически екип:
гл. учител А. Начева
ст. учител Т. Иванова

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Сутрин 1. Околен свят 1. Български език и литература 1. Математика 1. Околен свят  1. Музика
  2. Физическа култура 2. Музика 2. Конструиране и технологии 2. Изобразително изкуство 2. Български език и литература
Следобед      1. Изобразиелно изкуство

1. Околенен свят

2. Физическа култура

1. Български език и литература 1. Математика 1. Физическа култура 
Изработено от StudioWEB.BG