I група Звездичка

Група „Звездичка” 

 

Педагогически екип: главен учител Антонина Начева

                                  старши учител Таня Иванова 

Помощник-възпитател: Стойка Янкова

Нашият девиз!

„Заедно напред и нагоре“

„Ние сме групата на малките “звездички”!

Отскоро сме в детската градина.

Заедно учим, играем и се забавляваме.

Звездата означава надежда.

Докато играем, учим и се възпитаваме

 ще сътворим своя дворец от мечти!“

В нашата група :

 

СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СИТУАЦИИ НА

І ГРУПА „ЗВЕЗДИЧКА”, ДГ „ДЕТЕЛИНА”-ГР. БУРГАС

Утвърдил:
Директор: Елена Савова

Педагогически екип:
гл. учител А. Начева
ст. учител Т. Иванова

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Сутрин 1. Околен свят 1. Български език и литература 1. Математика 1. Конструиране и технологии 1.Изобразително изкуство
    2. Музика   2. Музика  
Следобед      1. Физическа култура

1. Изобразително изкуство

1. Български език и литература 1. Физическа култура 1. Физическа култура 
Изработено от StudioWEB.BG