III а Група Калинка

Група "Калинка"

Педагогически екип:

Ст. учител: Веселина Дичева - Иванова

Учител: Миглена Митрович

Пом. възпитател: В. Сяколова

Девиз: „Вярваме, постигаме, успяваме!”

Група „Калинка” е гостоприемна среда за активност с креативно съдържание, с атмосфера за съпреживяване и взаимопомощ. Тук играят, мислят и споделят усмихнати и любознателни деца. Създадени са условия за целенасочена комуникация, споделена радост, чувство на съвместност и постигане на положителни резултати.

Работим с помагалата на издателство „Изкуства” – „Аз съм в детската градина”.

При организиране всекидневния живот на децата в групата ние предлагаме стимулираща и подкрепяща среда. При нас интерактивните игри и ситуации са водещи. Затова усмивката е наш постоянен спътник.

Педагогическото взаимодействие е насочено към осигуряване комфорта на всяко дете, развитие на детската инициативност, любознателност, самостоятелност и творчество. Всяко дете за нас е самостоятелност. Ние поощряваме сътрудничеството, подкрепата и съвместните преживявания.

Родителите са наши партньори. Ние отчитаме тяхната основна роля за развитие на детето.

При нас е интересно, защото всички заедно празнуваме, организираме изложби и благотворителни изяви, посещаваме забележителности. Така пренасяме усвоените знания и умения в нови ситуации.

Можем да Ви дадем съвети за възпитанието и развитието на децата, да Ви информираме за проектите на групата, както и да Ви дадем насоки за занимания в семейството.

При нас е винаги весело и никога  скучно!

      

Седмично разпределение на педагогическите ситуации на

III а гр. „Калинка” за 2022 – 2023 г.

Утвърдил:

Директор: Елена Савова

Ст. учител: Веселина Дичева - Иванова
Учител: Миглена Митрович

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Сутрин 1. Български език и литература 1. Английски език 1. Музика 1. Английски език 1.Математика
  2. Конструиране и технологии

2. Околен свят

3. Музика

2. Физическа култура

2. Изобразително зкуство

3. Физическа култура

2. Музика
Следобяд 1. Физическа култура 1. Български език и литература 1. Околен свят 1. Конструиране и технологии 1. Изобразително изкуство
           

 

Изработено от StudioWEB.BG