II а Група Калинка

Група "Калинка"

Педагогически екип:

Ст. учител: Веселина Дичева - Иванова

Учител: Миглена Митрович

Пом. възпитател: В. Сяколова

Девиз: „Вярваме, постигаме, успяваме!”

Група „Калинка” е гостоприемна среда за активност с креативно съдържание, с атмосфера за съпреживяване и взаимопомощ. Тук играят, мислят и споделят усмихнати и любознателни деца. Създадени са условия за целенасочена комуникация, споделена радост, чувство на съвместност и постигане на положителни резултати.

Работим с помагалата на издателство „Изкуства” – „Аз съм в детската градина”.

При организиране всекидневния живот на децата в групата ние предлагаме стимулираща и подкрепяща среда. При нас интерактивните игри и ситуации са водещи. Затова усмивката е наш постоянен спътник.

Педагогическото взаимодействие е насочено към осигуряване комфорта на всяко дете, развитие на детската инициативност, любознателност, самостоятелност и творчество. Всяко дете за нас е самостоятелност. Ние поощряваме сътрудничеството, подкрепата и съвместните преживявания.

Родителите са наши партньори. Ние отчитаме тяхната основна роля за развитие на детето.

При нас е интересно, защото всички заедно празнуваме, организираме изложби и благотворителни изяви, посещаваме забележителности. Така пренасяме усвоените знания и умения в нови ситуации.

Можем да Ви дадем съвети за възпитанието и развитието на децата, да Ви информираме за проектите на групата, както и да Ви дадем насоки за занимания в семейството.

При нас е винаги весело и никога  скучно!

      

Седмично разпределение на педагогическите ситуации на

II а гр. „Калинка” за 2021 – 2022 г.

Утвърдил:

Директор: Елена Савова

Ст. учител: Веселина Дичева - Иванова
Учител: Миглена Митрович

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Сутрин 1. Български език и литература 1. Музика 1. Математика 1. Изобразително изкуство 1.Музика
  2. Физическа култура 2. Околен свят     2. Конструиране и технологии
Следобяд 1. Физическа култура 1. Български език и литература 1. Околен свят 1. Физическа култура 1. Изобразително изкуство
           

 

Изработено от StudioWEB.BG