IIa Група Пинокио

Група ,,Пинокио’’

Педагогически екип:

Ст. учител: П. Димитрова

Ст. учител: В. Панайотова

Пом. възпитател: В. Иванова

 

 

 През своя живот, неависимо от това къде живеят, съвременните деца трябва да се изправят пред промяната, социалната и политическа, промените в околната среда, в науката, в технологиите. Бързината, с която те протичат в съвременния свят, налага необходимостта да се поддържа у децата желанието за непрекъснато учене през целия им живот. Целта на екипа е да цени и насърчава развитието на характеристики, необходими в бързо променящата се действителност или- способността да посрещат промяната и да оказват влияние върху нея; да мислят критично и да правят избор; да откриват и решават проблеми; да бъдат творци с развито въображение; да се грижат за себе си и дрuгите, за околната среда.

За осъществявяне на целите ни сме обособили отделни центрове, където децата се занимават, творят и играят: ц-р,,Семейство’’, ц-р,,Манипулативни’’, ц-р ,,Строителство’’, ц-р,,Ограмотяване’’, ц-р,,Изкуство’’, ц-р,,Вода и пясък’’.

В ц-р ,,Семейство’’ децата претворяват ежедневието, действителността; ц-р,,Строителство’’ има различни по форма и големина дървени блокчета, с които децата изграждат въображаеми конструкции; ц-р,,Ограмотяване’’е тих и спокоен кът, където децата разглеждат книжки, разказват приказки, драматизират, ц-р ,,Изкуство развиват собственото си творчество, ц-р,,Вода и пясък’’ се използват материали като лопатки, сита, морски обитатели, развиват математически представи, стимулират се научни идеи.

 

Седмично разпределение на педагогическите ситуации на II а гр.

„Пинокио” за 2022/2023 г.

Утвърдил
Директор Елена Савова

Педагогически екип:

ст.учител: Павлина Димитрова
ст.учител: Иванка Панайотова

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Сутрин 1.Български език и литература 

1. Околен свят

1.Математика 1. Изобразително изкуство 1. Конструиране и технологии
    2. Музика 2. Физическа култура   2. Музика
            
Следобед 1. Физическа култура 1. Български език и литература 1. Околен свят

1. Физическа култура                 

1. Изобразително изкуство
   

 

     

 

Изработено от StudioWEB.BG