IIIa група Златна рибка

Група „Златна рибка”

Старши учител Нела Иванова

Старши учител Жана Добрева

Пом. възпитател: Светла Желязкова

 

 

 

„НИЕ НЕ СМЕ

СПОСОБНИ ДА СЪЗДАВАМЕ ГЕНИИ...

НИЕ МОЖЕМ САМО ДА ДАДЕМ ШАНС НА ВСЯКО ДЕТЕ

ДА РЕАЛИЗИРА СВОИТЕ ПОТЕНЦИАЛНИ СПОСОБНОСТИ

ДА СТАНЕ НЕЗАВИСИМА, УВЕРЕНА,

УРАВНОВЕСЕНА ЛИЧНОСТ.”

М. МОНТЕСОРИ

 

В група „Златна рибка” са най-усмихнатите и слънчеви деца, защото:

 

В група „Златна рибка” децата са не само възпитавани и обучавани.

Утвърдил:
Директор Елена Савова

Седмично разпределение на педагогическите ситуации в IIIa група „Златна рибка” в ДГ „Детелина”гр.Бургас

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Сутрин 1. Околен свят 1. Български език и литература 1. Математика 1. Изобразително изкуство 1. Конструиране и технологии
  2. Физическа култура

2. Музика

3. Английски език

2. Изобразително изкуство

2. Физическа култура

3. Английски език

2. Музика
Следобед 1. Конструиране и технологии 1. Oколен свят 1. Български език и литература 1. Математика 1. Физическа култура
Изработено от StudioWEB.BG