IVa група Златна рибка

Група „Златна рибка”

Старши учител Нела Иванова

Старши учител Жана Добрева

Пом. възпитател: Светла Желязкова

 

 

 

„НИЕ НЕ СМЕ

СПОСОБНИ ДА СЪЗДАВАМЕ ГЕНИИ...

НИЕ МОЖЕМ САМО ДА ДАДЕМ ШАНС НА ВСЯКО ДЕТЕ

ДА РЕАЛИЗИРА СВОИТЕ ПОТЕНЦИАЛНИ СПОСОБНОСТИ

ДА СТАНЕ НЕЗАВИСИМА, УВЕРЕНА,

УРАВНОВЕСЕНА ЛИЧНОСТ.”

М. МОНТЕСОРИ

 

В група „Златна рибка” са най-усмихнатите и слънчеви деца, защото:

 

В група „Златна рибка” децата са не само възпитавани и обучавани.

Утвърдил:
Директор Елена Савова

Седмично разпределение на педагогическите ситуации в IVa група „Златна рибка” в ДГ „Детелина”гр.Бургас

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Сутрин

1. Математика

 2. Околен свят

1. Български език и литература 1. Математика 1. Български език и литература 1. Конструиране и технологии
   

2. Изобразително изкуство

3. Английски език

2. Музика

2. Изобразително изкуство

3. Английски език

2. Музика
Следобед

1. Конструиране и технологии

2. Физическа култура

1. Математика

2. Околен свят

1. Български език и литература 1. Физическа култура 1. Физическа култура
Изработено от StudioWEB.BG