I Група Слънчице

Група "Слънчице"

Педагогически екип:

Старши учител: Л. Диманова

Учител: Н. Тодорова

Пом. възпитател: Илина Роева

 

 

Седмично разпределение на педагогическите ситуации на I гр.

„Слънчице” за 2021 – 2022 г.

Утвърдил
Директор Елена Савова

Педагогически екип:
Ст. учител: Лилия Диманова
Учител: Николета Тодорова

   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Сутрин 1. Музика 1. Български език и литература    1. Математика  1. Музика 1. Изобразително изкуство
  2. Околен свят     2. Конструиране и технологии   
           
Следобeд     1. Изобразително изкуство 1. Околен свят

1. Физическа култура

1. Физическа

култура

1. Физическа

култура

           

 

Изработено от StudioWEB.BG