III група Делфинче

Група ,,Делфинче’’

Педагогически екип:

Ст. учител: Ив. Панайотова

Учител: Д. Попова

Пом. възпитател: Ст. Стайкова

 

Седмично разпределение на педагогическите ситуации в III група „Делфинче” - ДГ „Детелина”гр.Бургас

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Сутрин 1. Околен свят 1. Български език и литература 1. Математика 1. Изобразително изкуство 1. Конструиране и технологии
  2. Музика

2. Физическа култура

3. Английски език

2. Изобразително изкуство

2. Музика

3. Английски език

2. Физическа култура
Следобед 1. Конструиране и технологии 1. Oколен свят 1. Български език и литература 1. Математика 1. Физическа култура

                                     

 

                               

 

 

Изработено от StudioWEB.BG