II група Звездичка

Група „Звездичка” 

 

Педагогически екип: главен учител: Антонина Начева

                  старши учител: Таня Иванова 

Помощник-възпитател: Стойка Янкова

Нашият девиз!

„Заедно напред и нагоре“

„Ние сме групата на малките “звездички”!

Отскоро сме в детската градина.

Заедно учим, играем и се забавляваме.

Звездата означава надежда.

Докато играем, учим и се възпитаваме

 ще сътворим своя дворец от мечти!“

В нашата група :

 

СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СИТУАЦИИ НА

ІI ГРУПА „ЗВЕЗДИЧКА”, ДГ „ДЕТЕЛИНА”-ГР. БУРГАС

Утвърдил:
Директор: Елена Савова

Педагогически екип:
гл. учител: А. Начева
ст. учител: Т. Иванова

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Сутрин 1. Музика 1. Математика 1. Български език и литература 1. Музика 1.Изобразително изкуство
  2. Околен свят 2. Физическа култура   2. Конструиране и технологии  
Следобед     

1. Изобразително изкуство

1. Околен свят

1. Физическа култура 1. Български език и литература 1. Физическа култура 
Изработено от StudioWEB.BG